A ROUPA DAS VIRXES

Talla en madeira policromada

Lin un artigo de Manuel Vicent sobre o interior das Virxes vestidas e as ofertas das flores a María. Emocionoume porque eu percibo a relixiosidade no olor das rosas antigas e das flores do philadelphus que achegabamos aos altares de maio. Os aromas fuxidos polos poros da espiritualidade temperá agóchanse nas flores coas que cada maio recupera a infancia do trasfondo da memoria.

Pero a lectura tamén me evocou o descubrimento que aló polos principios da década dos sesenta me deixou aleuta. Era eu mestra nunha parroquia que veneraba a Virxe das Dolores, tan vestida de negro e co seu corazón de prata transido por espadas. Non pola curiosidade da que fala Vicent, senón por lle amañar o vestido que tiraba a vello, o párroco e mais eu empezamos a mover aquelas roupas ata descubrirmos que debaixo do veludo, das blondas e dos tecidos intermedios había un San Luís Gonzaga. ¡Que el Señor nos perdoe a boa intención que puido traerlle tanto desgusto á parroquia e sobre todo a nós!. Porque eu xa tiña a experiencia de anovarlle o vestidiño ao Neno dunha Nosa Señora dos Remedios que quedaba cerca e, cando llo ía poñer, a pouco saio acantaceada da capela polo intento de alterar esa natureza estable que teñen certas cousas sagradas, coma tal a roupa das Virxes e dos seus Meniños. Así que recolocamos os atavíos da imaxe e silenciamos a descuberta para que puidese seguir sendo a Virxe avogosa aos que acudían, cada quince de setembro, a lle rogar axuda para os sufrimentos que ela coñece tan ben.

A nosa paisanía, que alimenta a fe ao seu xeito, outórgalles ás imaxes, e non ás ideas, a capacidade de facer prodixios. Xa que logo, calquera cambio é capaz de alterar os efectos taumatúrxicos, dos que sempre se anda precisado. Por aqueles mesmos anos, o cura que máis traballou para revitalizar o Camiño de Santiago, tivo a idea de espir a talla medieval da Virxe do Cebreiro dos engadidos téxtiles que se lle foran colocando.

Ao mostrala na madeira restaurada, apuxéronlle que lles vendera a imaxe e aventuraron que andaría no futuro dispensando os seus favores en terras alleas, posiblemente na Alemaña, de onde seica procedía o rico comprador de Santa tan milagreira. Pero, alén do sufrimento do párroco, aquilo xa está esquecido e a Virxe do Cebreiro volveu ser venerada polos seus fieis. Non sei que pasaría agora se aparecese vestida.