A NOITE CEGA. HOMENAXE A JUAN GELMAN

MONSTRUOS ATÁVICOS DA NOITE

OS MONSTRUOS ATÁVICOS DA NOITE

A NOITE CEGA

…una mejilla se desliza por la soledad de mis huesos,

el candor vence al desorden de la noche.

                                                           Juan Gelman

A noite cega, inxenua

regálanos insomnios coa loucura

que chimpa a luz ausente, tan ausente

que as estrelas son rotos dun gran veo impasible,

o que cubriu os medos daquel primeiro humano

que abriu a boca, os ollos e os oídos

baixo do azul dos puntos cardinais

para labrar o mundo en seara virxe.

Polo noso revés, gala de ancestral peixe,

é a atávica noite quen nos volve á memoria

os imnúmeros versos que xa estaban escritos

iñantes que a cantiga dos paxaros

abrollara no aire celebrando o mencer

detrás da noite inxenua, tan inxenua

que vai tecendo o lazo

que nos xonce

e diverxe.

Dentro da noite inxenua

todos morremos mil millóns de veces

e mil millóns de veces regresamos

rescatados do negro,

abandonando a anaina máis feliz,

mantra de grilos,

multiplicados sempre en espiral

desde a sima dun mar que nos desvela

algarabía de aves

e un dosel fronteirizo de colores.

A noite é cega e inxenua

e déitase a durmir no borde dunha aresta

que racha o himen de seda en parto nidio

de existencia plural dispersadora,

que renace nas albas

e nos fai esquecer os sons dun órgano

que en catedral barroca

socaba os parapetos do recordo

co canto aterrador dun Dies irae.

(Versión al castellano)

LA NOCHE CIEGA

La noche ciega, ingenua

regala nuestro insomnio con la locura

que lanza luz ausente, tan ausente

que las estrellas son rotos de un gran velo impasible,

el que cubrió los miedos de aquel primer humano

que abrió la boca, los ojos, los oídos

bajo un azul de puntos cardinales

para labrar el mundo en agro virgen.

Desde nuestro revés, que es ancestral agalla de los peces,

es la atávica noche quien trae a la memoria

los imnúmeros versos que ya estaban escritos

antes de que los cantos de los pájaros

emergieran del aire celebrando el albor

tras de la noche ingenua, tan ingenua

que va tejiendo el lazo

que nos une

y diverge.

En esa noche ingenua

mil millones de veces nos morimos,

mil millones de veces regresamos

rescatados del negro,

dejando atrás la nana máis feliz,

mantra de grillos,

multiplicados siempre en espiral

desde la sima de un mar que nos desvela

la algarabía de aves

y un dosel fronterizo de colores.

La noche es ciega e ingenua

y se acuesta y se duerme al borde de una arista

que rasga el himen de seda en parto nítido

de existencia plural dispersadora,

que renace en las albas

y nos hace olvidar sones de un órgano

que en catedral barroca

socaba parapetos del recuerdo

con el canto aterrador de un Dies irae.