AS CAIXIÑAS DOS MEDOS

Preguntábase,

mirándose no espello

que lle amostraba todos os días a mesma cara de onte,

se xa sería vella

e ante o silencio

iniciou un paseo de zapatillas gachas

ó interior do seu corpo.

Nadou baixo as fervenzas das aurículas,

sentouse moi a modo no xardín dos artellos

e seguiu o paseo das arboredas

dos tendóns outonais.

Pero non atopou a senectude

e seguiu máis adentro buscando frondes en viaxe infantil

onde tiña soterrados os seus medos,

uns medos que naceran perfumados de primavera

e que permanecían en caixiñas

que ora estaban recubertas con inocencia de chocolate

ora de frío lacerante como eses carambelos

que expenden as xeadas á beira dos tellados.

Despois abriunas como tantas veces

e atopou os seus medos tan resecos

que só eran poeira de palabras,

memoria inerte,

pura cecina de alma

manando da memoria coa racionalidade

da táboa de Pitágoras

e a criba de Eratóstenes.

Volveu da súa da viaxe.

Descubrírase vella e predisposta

a perderse no aire calquera tarde quén sabe cara ónde

como flor de cerdeira.

CECINA DE ALMA

CECINA DE ALMA

LAS CAJAS DE LOS MIEDOS

 

Se preguntaba,

mirándose al espejo

que le enseñaba todos los días cara de ayer,

si ya sería vieja

y ante el silencio

iniciou un paseo con zapatillas silenciosas

al interior del cuerpo.

Nadó en las cataratas de las aurículas,

se sentó despacito en el jardín de las articulaciones

y siguió el paseo de la arboleda

que bordean tendones otoñales.

Pero allí no encontró la senectud

y siguió más adentro buscando frondas en viaje infantil

donde tenía enterrados todos sus miedos,

miedos que habían nacido perfumados de primavera

e que permanecían en cajitas

que ora estaban recubiertas con inocencia de chocolate,

ora de frío lacerante igual que los carámbanos

que cuelgan las heladas en las aristas de los tejados.

Después las abrió como otras veces

y se encontró con miedos tan resecos

que sólo eran polvareda de palabras,

memoria inerte,

pura cecina de alma

manando de la memoria con la racionalidad

de la tabla de Pitágoras

y la criba de Eratóstenes.

Volvió de su viaje.

Ya se sabía vieja y predispuesta

a perderse en el aire cualquier tarde y quién sabe hacia dónde

como flor de cerezo.