FALAR SEN FALAR

PAREDE MOFOSAPAREDE MOFOSA

Eran catro e estaban soas. Fixeran xuntas a vida e gastaran a conversa.

Pero saían a ese mundo que está fóra, onde a linguaxe segue con palabras de loouvanza, desprezo, protesta, amor e odio.

E elas, do ganchete, facían que falaban para pasaren desapercibidas.

-Ai, eu si…

-Pois eu, non…

-Eu, si, si…

-Ai, pois eu non…