EVASIÓN

 

¡Ai, quen puidese

construír o pontigo

que nos saltara!

Advertisements