A EVOLUCIÓN

 

 

O progreso fixéraos trípodos, cos tres pés ben diferentes.