PALABRAS CON IRA (POESÍA INDIGNADA, ZURGAI)

 


PALABRAS CON IRA

 I

Non me peches a fiestra

cuando pasen berrando os que incendian o aire

con xusta ira.

 

Quero esa voz plural

removéndome o aire domado que respiro

e sentir que latexa

na derradeira gota do meu sangue.

 

Xa non é hora de escoitar a Bach

reclinada na cama en coxíns satinados,

de esparexer perfumes pola pel,

nin de mirar a cara nun espello.

 

Está ferida a música

por un pranto de infancia

sen comida nin teito.

 

Atráenme o balbordo

desa forza da praza que suma ímpetos

e a suor compartida que é arrecendo

da semente futura.

 

E non quero o meu rostro.

Cámbioo por esa cara colectiva

que nos devolven os escaparates

ao paso do desfile.

(Versión al castellano de la autora)

No vuelvas a cerrarme la ventana

cuando pasen gritando los que incendian el aire

con justa ira…

 

Quiero esa voz plural

removiéndome el aire domado que respiro

y sentir que palpita

en la última gota de mi sangre.

 

Ya no es la hora de escuchar a Bach

reclinada en la cama sobre un cojín de raso,

ni de esparcir perfumes por la piel

ni de mirar la cara en el espejo.

 

La música está herida

por un llanto de infancia

sin comida ni techo.

 

Me atraen la algarada,

de la fuerza en la plaza que suma ímpetus

y el sudor compartido que es aroma

de simiente futura.

 

Y no quiero mi rostro.

Lo cambio por la cara colectiva

que nos devuelven los escaparates

al paso del desfile.

 

Publicado na revista ZURGAI, “Poesía indignada”, decembro 2013