SERÁN

 

Abriu a fiestra,

viu que viña o serán

e desfollouse.