PEQUENA ANTIELEXÍA

 

Para Luís

Canta por ti. ¿E el óelo

desde ben máis arriba dese ceo visible

ou quizabes difuso na tarde que xa marcha

e volverá mañá e ti con ela?

Advertisements