DESFEITA DEMOGRÁFICA


Entre as desfeitas que afectan o país -lingua, patrimonio cultural, paisaxe, vilas mariñeiras históricas, mundo rural- está tamén a demográfica. Por un lado, repunta a emigración xa que o ano pasado marcharon de Galicia 27.300 persoas, “os que noutras terras/ tén que buscar pan”, como sempre das máis novas. Por outro, hai trinta anos que a medra demográfica de Galicia é negativa, con máis mortes que nacementos. Nalgún dos nosos concellos hai tempo que non nace ninguén e a nosa poboación é das máis avellentadas.

O noso problema demográfico, grave para calquera sociedade, hai que miralo dentro dun contexto xeralizado. A partir das teses feministas, que acabaron calando mesmo naquelas mulleres que en teoría se poden mostrar críticas coas avanzadas nas defensas dos seus dereitos, as mulleres aspiran a decidir sobre a súa vida. O feminismo convoca a cambiar os roles sociais de ambos xéneros. A maternidade, e todo canto arredor dela foi desenvolvendo a cultura humana, foi sometida a revisión como un dos feitos que máis afecta universalmente as mulleres. Concepción, embarazo, parto, lactancia, coidado da criatura e educación posterior son feitos que se ven influídos por novos posicionamentos racionais que poden introducirse nas sociedades máis dinámicas.

Na crianza tradicional, a nai permanece próxima á criatura durante moito tempo e isto dificulta seriamente a súa incorporación ao mundo laboral, mesmo desde o momento do embarazo. Aínda non fomos capaces de levar a cabo modificacións reais que sexan compatibles cos dereitos das mulleres a decidiren en liberdade. O discurso materno ven hoxe condicionado polos cambios que as mulleres incorporaron á súa vida e a sociedade ten que promover superacións legais, económicas, organizativas, sindicais, e outras para que o dereito individual a ser ou non ser nai poida verse facilitado polas axudas da sociedade que necesita reproducirse.  O estado debe facilitarles ás mulleres que poidan compaxinar a lexítima aspiración a seren nais –que redundará en equilibrar directamente  as billas da demografía humana- e o pleno desenvolvemento da  súa vida en igualdade cos homes, de xeito que non tropecen cunha seria frustración dos seus desexos creada por seculares limitacións consagradas a través da cultura, mais que non son de seu insuperables.

 

Publicado en El Correo Gallego (04-07-14)