AGRADECEMENTOS OFRENDADOS A UN SOLPOR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ter pasado unha infancia pobre, camiñada en zocos e chea de amor.
Sentirme sempre aquela nena pobre ante a inxustiza social que sofren outros.
Terme liberado dos prexuízos daquela sociedade hostil de posguerra:
-Coas mulleres
-Coa diversidade sexual.
-Cos pobos nómades, máis pobres ca nós.
-Coa lingua que falaron, que falabamos, que falaba.
Terme afastado dun Deus castigador de quen traballaba en domingo e comía carne en coresma.
-Coñecer a terra miña desde o cerne do pobo campesiño, sen eu selo.
-Aproximarme aos libros e ao bo profesorado, aínda que tarde.
-Terme luído na tolerancia, no respecto, no diálogo.
-Facerme responsable dos meus deberes e coñecedora dos meus dereitos.
-Darme capacidade de reinvención, superación e resilencia.
-Mandar tanta xente boa para cabo de min.
-Poñerme algúns inimigos para que probe o amargor que ten a vida.
-Influír en tantas vidas facéndome ver canta era a miña responsabilidade.
-Darme a capacidade de me expresar de varias formas, de crear mundos, de reciclar palabras…