1. CRUCEIRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Xeralmente atópase nunha encrucillada de camiños.

Perdeu totalmente os valores estéticos e simbólicos, así como a nobreza do material de construción e a independencia do contorno, ao que está suxeito por unha arañeira cableada de gran distancia.

Gañou en claridade, axilidade e eficacia no envío das mensaxes, así como na precisión dos seus destinatarios, servíndollelas a domicilio para que non teñan que desprazarse a visitalo.