SENTIDOS

IMG_4531Se a mañá me parecía tocada nun piano por señardosa, oio a noite executada nun violoncelo que sementa buguinazos entre a brétema do océano. Podo explicar a vida con música e aromas. Os ollos non son máis que os encargados de volvernos a unha realidade máis complexa, pero non máis ricaz. Nos sons e nos olores vive todo. Seica aos mortos tardan en desactivárselles esas percepcións da memoria, tanto que son recordadas polos ósos. ¡Pobres dos ósos que recorden perdidos o son dun disparo e o cheirume da pólvora.