RUÍNAS

SANYO DIGITAL CAMERA

Puiden sentir
que a destrución fai arte
milimetrada.

Advertisements