POEMAS PARA CELEBRAR “CANTARES GALLEGOS” II

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

¡Que feira, rapaza,
si cantas faremos…! 
Festiña por fóra,
festiña por dentro.

Festiña por fóra,
festiña por dentro,
coa lingua prezada
que traemos de herdo.

Festiña por dentro,
festiña por fóra,
coa lingua máis bella
na canción máis nova.

Festiña por fóra,
festiña por dentro,
inzando palabras
co noso contento.

Festiña por dentro,
festiña por fóra,
xuntado no canto
espiñas e rosas.

Festiña por fóra,
festiña por dentro,
relatando a vida 
con divertimento.

Festiña por dentro,
festiña por fóra,
co canto algareiro
da alegría moza.

Festiña por fóra,
festiña por dentro,
se cantas, meniña,
con gozo no peito.

Festiña por dentro,
festiña por fóra,
que a boca non canta
se o corazón chora.


No libro dixital 150 Cantares para Rosalía de Castro, de Suso Díaz.