TERRA CHÁ

haiku
A Terra Chá
dispón que haxa tres planos
na súa escena.