MAR BORDADOR

 
haiku
 
Din as sereas
que o mar borda con lorzas
enaguas súas.
Advertisements