LOITOS

haiku

Gústalle ao merlo
a enteireza das rosas
para a elexía.