PLENITUDE

haiku
Lembrar as flores,
gozar ben dos seus froitos,
vivir o outono.
Advertisements