SOMBRAS

haiku

Cando abre o sol,
as cousas van ser xa
elas e a sombra.