FIGUEIRA ESPIDA

Se xa catamos
o froito do pracer
o espido é xusto.

Advertisements