INVOCACIÓN

Azul e aroma.
Solta, tarde, a fervenza
que arrastra lonxe.

Advertisements