CANTEIRAS

 
 
Polas feridas
mostra a terra arte abstracta
que quere oculta.
Advertisements