IDEAS

Un parto lento.
Non se detén a idea
ben sementada.