ESPERA

 
 
Non todo é doce
nin todo está en sazón,
mais hai espera.