A RODA

Foi torneada
polo tempo, o abandono
e o seu destino.