HÓRREO EN RUÍNAS

Presume este hórreo
do desaxuste ergueito
da bolboreta.

Advertisements