DECLIVE

 
Que nada insista
tanto en marcar os fitos
no noso peche.