IMAXES ROTAS

Granito alzado,
a inxenuidade rota
case pon medo.