SOMBRAS

Sombra tras sombra,
como nos leva a tarde
mainiña á noite.

Advertisements