TREBÓN

 
Veu na mañá
trebón e escuridade.
Non canta o merlo.