ESTANQUE

Prender a luz
e mergullar o tempo
na beleza.