ESTRELAS CAÍDAS

Caeron as estrelas entre os xuncos

e a mañá devouvéunolas floriñas.

Advertisements