PRELUDIOS DO INVERNO

 
Marca a terra o seu ritmo e pon as parras
a executar preludios dun inverno.
Advertisements