AMO DUNHA MULLER

25-XI-2017
Se algún deus alevoso vén predicarche á orella
que para seres grande te debes facer amo
dunha muller, espanta axiña a idea.
Porque tamén ti es carne compartida de nai
que te pariu con dor de gran ferida.