#fotopoemas

Torres sinxelas, levidade alzada

que vencen os embates do mal tempo.

Advertisements