A CINTURA DAS AUGAS

#fotopoemas

 

Que linda é, mía madre,

a cintura das augas!