RETO DA HERBA

#fotopoemas

#haikus

 

Alzouse a herba

para retar o océnao

desde a beiriña.