HOMENAXE A ROSALÍA. CREACIÓN SOBRE CANTARES GALLEGOS

 

¡Que feira, rapaza,

si cantas faremos…! 

Festiña por fóra,

festiña por dentro.

 

Festiña por fóra,

festiña por dentro,

coa lingua prezada

que temos en herdo.

 

Festiña por dentro,

festiña por fóra,

coa lingua máis bella

na canción máis nova.

 

Festiña por fóra,

festiña por dentro,

inzando palabras

co noso contento.

 

Festiña por dentro,

festiña por fóra,

xuntado no canto

espiñas e rosas.

 

Festiña por fóra,

festiña por dentro,

relatando a vida

con divertimento.

 

Festiña por dentro,

festiña por fóra,

co canto algareiro

da alegría moza.

 

Festiña por fóra,

festiña por dentro,

se cantas, meniña,

con gozo no peito.

 

Festiña por dentro,

festiña por fóra,

que a boca non canta

se o corazón chora.

 

No poemario de homenaxe a Rosalía De Cantares Hoxe, Radio Galega, 2014