MONTE QUEIMADO

#fotopoemas

#poesiaminima

#haikus

 

Alfombra e lanza

aos loureiros ignífugos

ofrendan verde.