PODERÍO

#fotopoemas

#poesiaminima

#haikus

 

Que poderío

ten a explosión de luz

que leva á espiña.