ESTÁS AHÍ, TERESA

O Día das Escritoras é unha conmemoración iniciada en España en outubro de 2016 para recuperar o legado literario das mulleres e combater o seu silencio histórico. A celebración convócase o luns máis próximo ao 15 de outubro, festividade de Teresa de Jesús. Hoxe, que é a súa festa, recupero este poema de cando eu facía o tránsito da escrita do castelán ao galego.

ESTÁS AHÍ, TERESA[1]

 

Estás ahí, Teresa, templo leve,

mariposa de sueño irrepetible,

libre cumbre de fuego en cada grano

de nuestra carne silenciosa y breve.

 

Estás ahí, hilando verbos rústicos,

dulce conversación sin tiempo o regla

en ese amanecer inacabado

de tu leve pasar sobre la almena

del castillo cerrado.

 

Estás ahí, huracanada sombra,

orfebre transparente de misterios

y rosario infinito de candores.

 

Estás ahí, amamantando rosas.

Estas ahí, desorbitando amores.

[1] Atología‑homenaje a Teresa de Jesús, Taller Prometeo de poesía, Madrid, 1982