FELICIDADE

#fotopoemas

#poesiaminima

#haikus

 

Polos piñeiros

sobe a felicidade

como un esquío.