ASASINADAS

 

Porque o tempo que eslima cabe nós

con arrecendos doces doutros días felices

-canela, philadelphus, ramo de azahar, xasmíns, lilas e lirios-

tamén deixa marcarlle a melodía

e mesmo harmonizar o que el escribe

cando vén a traxedia e debe compartirse en elexía.

 

Pois toda a carne feminina é unha

e unha terá que ser primeiro a dor,

despois a rebeldía.