“De rosa antiga”

Miro Villar, poeta e profesor de Literatura, mostra nesta traballo unha moi atenta e xenerosa lectura do poemario “De rosa antiga”. Vaia desde aquí o meu agradecemento e unha aperta fraternalmente literaria.

Recensión a De rosa antiga. 50 anos de Poesía (1972–2022), de Helena Villar Janeiro, en Grial 237