OS BARROTES DA NOITE

#fotopoemas

#poesiaminima

#tanka

 

Ti e o solpor

levástesme á gaiola

do vagalume.

Que fortaleza teñen

os barrotes da noite.