ACANTILADO

#fotopoemas
#poesiaminima
#haikus
 
Vixía herbeira,
acubillo dos laios
roucos do océano.
Advertisements