NOGUEIRA ESPIDA

#fotopoemas

A nogueira esfollada tratou de embelecerse

tal como a ve a lúa coas súas lentes de prata.